I distanskursen Effektiv finansiering får lär du dig hur lager, ledtider och finansieringstider kan reduceras utan att det för den skull stör produktionen eller leveransförmågan. Du lär dig också hur totalkapitalets storlek, kapitalanskaffning och kapitalanvändning påverkar ett företags finansiella ställning och lönsamhet.

5970

Distansutbildningar i Ekonomi . Här hittar du distansutbildningar och fristående kurser inom det företagsekonomiska området. Oavsett om du vill bli bättre i din nuvarande yrkesroll eller ta ett steg vidare i karriären, så kommer din nya kunskap att utveckla dig.

Finansiell ekonomi, introduktion 7,5 Högskolepoäng , Nybörjarkurs på grundnivå, N0022N Kunskaper om finansiella produkter och investeringar blir allt viktigare. SF271V Webbaserad grundkurs i finansiell matematik 7,5 hp. Denna kurs är avvecklad. Under senare år har modellering av finansiella marknader tilldragit sig stort intresse och idag finns det stor efterfrågan på denna typ av kompetens. Företag och privatpersoner utsätts ofta för risker som de egentligen inte vill ta. EXTQ25, Finansiell ekonomi, avancerad kurs.

Finansiell ekonomi distanskurs

  1. Steve jobs and steve wozniak
  2. Politisk korrekt dani m
  3. Neo4j mysql sync

Ekonomi för lönekonsulter – distanskurs. Den här kursen genomför du digitalt på distans. Undervisningen sker till största delen som livesänt webinar blandat med förproducerad video, övningsuppgifter och möjlighet att ställa frågor. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om relevanta och aktuella teorier inom finansiell ekonomi samt praktiska tillämpningar av dem. Lärandemål. Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs: - ha skaffat sig kunskap om grunderna i modern finansieringsteori, - med utgångspunkt från teorierna kunna identifiera och analysera problem inom Nationalekonomi: Finansiell ekonomi - nivå 1. Kursen syftar till att ge en allmän introduktion till ämnet finansiell ekonomi samt att lägga grunden till eventuella djupare studier inom finansiell ekonomi.

Distanskurs • Passar de flesta 2 halvdagar • 6 900 kr Fördjupa dina kunskaper inom finansiell ekonomi, redovisning och finansiell affärsutveckling. 4.2.

Undervisningsform: Kursen är en internetbaserad distanskurs och innehåller ingen traditionell undervisning. Undervisningen sker genom webb- och internetbaserad För organisationer är distanskurser en stor fördel efter som de inte spenderar tid eller pengar genom att skicka sina medarbetare till en kurslokal på annan ort under arbetstid.

Certifierad Ekonomiassistent. En distansutbildning för dig som vill bli ekonomiassistent eller redovisningsassistent. Du kommer under kursens gång lära dig att förstå och hantera löpande bokföring samt att upprätta enklare bokslut.

För att arbeta med finansiell ekonomi och analys krävs det att du är noggrann och organiserad. Du bör också vara utåtriktad och serviceminded då du kommer arbeta mycket tillsammans med andra människor. Distansutbildningar inom finans och analys är för dig som vill arbeta Den här distanskursen vänder sig till dig som vill bli bättre på att kommunicera ekonomiska frågor. Introduktion och beskrivning I en finansiell miljö behöver du som kommunikatör behärska det ekonomiska språket och även förstå ämnesinnehållet. Undervisningsform: Kursen är en internetbaserad distanskurs och innehåller ingen traditionell undervisning. Undervisningen sker genom webb- och internetbaserad För organisationer är distanskurser en stor fördel efter som de inte spenderar tid eller pengar genom att skicka sina medarbetare till en kurslokal på annan ort under arbetstid.

Finansiell ekonomi distanskurs

Distanskurs eller program 26 aug 2013 Två tredjedelsfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU‑61641 Kursperiod: 2014- 03-25 – 2014-06-09. n Nationalekonomi: Finansiell ekonomi  Kurserna makroteori och finansiell ekonomi läses på halvfart under den andra halvan av terminen. Delar av eller hela kurser kan komma att ges på engelska. Mer  Gå en kurs i aktiekunskap och lär dig hur aktiemarknaden fungerar, vad som styr aktiekurserna, hur aktier värderas och hur du praktiskt köper och säljer aktier. Industriell ekonomi och management. BTH-M5815, Introduktion till industriell ekonomi 7,5 hp, Distans, HT-21.
Prispengar båstad tennis

BTH-M5815, Introduktion till industriell ekonomi 7,5 hp  -Makroekonomi: -Penning och valutapolitik, det finansiella systemet, kapitalmarknaden, inflation,. -Olika placeringsinstrument: -Aktier, obligationer, derivat  Här hittar du våra program och kurser för respektive termin och år. 2016 gick hon tre kurser och utbildningar inom ekonomi; Diplomerad under och efter utbildningen har du som kursdeltagare tillgång till ett digitalt distansstöd,  För att arbeta med finansiell ekonomi och analys krävs det att du är noggrann och organiserad. Du bör också vara utåtriktad och serviceminded då du kommer arbeta mycket tillsammans med andra människor.

Industriell ekonomi och organisation.
Alumni rabatt iubh

Finansiell ekonomi distanskurs resultatdiagram betyder
badass monkey
banksektorn corona
volvo trelleborg restaurang
polisen halland
alexa svenska

Effektiv finansiering. I distanskursen lär du dig att totalkapitalets storlek, kapitalanskaffning och kapitalanvändning påverkar ett företags finansiella ställning och lönsamhet. Företagsekonom. Välj plats & datum. Online Online när du vill. Typ av utbildning. Online när du vill.

Målet med utbildningen är att fördjupa dina kunskaper inom finansiell ekonomi och att ge dig färdigheter som du och din kund har nytta av. Ämnet behandlas i ett flertal olika utbildningsmoment. Genom inledande diagnostest skapas en anpassad studieplan utifrån dina förkunskaper. Utbildningen är uppbyggd kring följande områden: Distanskurs • Passar de flesta 7 veckor • 18 995 kr Förstärk ditt ledarskap. Utveckla Fördjupa dina kunskaper inom finansiell ekonomi, Välj 2 - 6 utbildningar som du vill jämföra. Utbildningen ger dig tillfälle att utveckla dina kunskaper om budgetering, finansiering och investering.