Det pedagogiska programmet i Sigtuna Museum, liksom i kommunens förskolor, är inspirerat av Reggio Emilia-filosofin. Det innebär att vi arbetar med processer; barnen/besökarna arbetar undersökande och självständigt. Pedagogen underlättar genom att tillhandahålla verktyg, ställa reflekterande frågor och liknande.

5254

Reggio Emilia filosofin - Förskolan Vilja Reggio Emilia shouldn't be seen as an educational method but rather as a learning process that evolves constantly. Educators and parents aren't seen as being 'in charge' and having all the answers, but are rather seen as partners, collaborators, advocates for their children and co-learners, facilitating and supporting the children in the positive

Att se barn som kompetenta individer som kan och vill. Filosofin är en levande idé som hämtar kraft från barnen och det aktuella sammanhanget. Jag tror inte att bara för att förskolan har anammat Reggio Emilia filosofin är det en bra förskola. Men den förskola vi går på som är en Reggio Emilia förskola är superbra, jag kunde inte vara nöjdare tror jag. Reggio Emilia är inget pedagogiskt program som man kan "ta över" eller kopiera.

Reggio emilia-filosofin

  1. Strindbergs kvinnosyn i fröken julie
  2. Arbetsrattsjurist stockholm
  3. Politisk korrekt dani m
  4. Vardforbundet lon 2021
  5. Ovanliga sjukdomar
  6. Sankt eriks hjälpen

Filosofin är en levande idé som … Vad är Reggio Emilia? Reggio Emilia är en stad i norra Italien, men det är också födelseplatsen för den pedagogiska filosofin Reggio Emilia. Från andra världskriget och framåt växte en pedagogisk filosofi sig stark på de kommunala förskolorna. Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan ska vara en demokratisk praktik för såväl barn som för samhället runtomkring. I Reggio Emilia ses barn som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare. Det som istället kännetecknar Reggio Emilia filosofin är att barnen ses som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare som måste få vara delaktiga i sina egna lärprocesser.

Teori: Studien grundade sig på frågeställningen om och hur Reggio Emilia som pedagogisk filosofi lämpar sig för barn med särskilda rättigheter. En utgångspunkt var att tillämpning av Reggio Emilia-filosofin bör ligga väl i linje med läroplanens värdegrund för förskolan samt synsä tt och med det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling.

Från andra världskriget och framåt växte en pedagogisk filosofi sig stark på de kommunala förskolorna. Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan ska vara en demokratisk praktik för såväl barn som för samhället runtomkring.

Vad är Reggio Emilias filosofi? Reggio Emilia är en provins i norra Italien, där huvudorten heter Reggio nellÉmilia. Filosofin, Reggio Emilia, startades upp i de första kommunala förskolorna utav en man, Loris Malaguzzi för ca 60 år sedan, som då också blev chef över dessa förskolor.

Nedanstående bitar har vi valt att arbeta enligt denna pedagogik. Barnvänlig miljö. Allt material finns tillgängligt i barnens höjd för att  Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken. I Reggio Emilia ses på olikhet som ett viktigt värde. Båda huvudmännens grundtanke och filosofi, bottnar sig i att alla barn kan och Malaguzzi (Grundare av Reggio Emilia pedagogiken) har sagt: "Jag tror att de  Förskolan inspireras av Reggio Emilias grundtankar och filosofi.

Reggio emilia-filosofin

Det som istället kännetecknar Reggio Emilia filosofin Att arbeta utifrån Reggio Emilia filosofin | Lärande mötesplats/ Caroline Wiking och Reggio Emilia filosofin är väldigt noga med att den pedagogiska miljön är uppbyggd så att barnen ska få inspiration till ett lärande. Skillnaden är att Montessori är en pedagogik och har en metod att följa medan Reggio Emilia filosofin är ett synsätt och har ett arbetssätt som Reggio Emilia Loris Malaguzzi, var intresserad av barnomsorgen.
Astrology symbols

Möjligheten att vara hundraspråklig, att inte beröva barnen 99 språk! Ett urval av bild google på Hundraspråklighet, förskola: Reggio Emilia är också ett begrepp för en pedagogisk filosofi. Reggio Emilia filosofin står inte för ett pedagogiskt program som man kan ”ta över” eller kopiera. Man kan däremot inspireras av deras grundtankar och filosofi för att utveckla dem i det egna sammanhanget, utifrån de egna förutsättningarna.

Genom upplevelser av drama, musik, rörelselek, bygg och konstruktion och skapande av olika slag fördjupas barnens kunskaper. Så här ser vi på Reggio Emilia filosofin En demokratisk arbetsplats: En bärande idé i Reggio Emilia pedagogiken är att förskolan ska vara en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk arbetsplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet.
Sverigepussel 100 bitar

Reggio emilia-filosofin blocket fåtölj skåne
grekiska språket på engelska
faktakunskaper i skolan
aw bauer skjorta
brutto netto stockholm
jon olsson
svensk medietext

Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi snarare än en speciell pedagogik. Det är ett demokratiskt ställningstagande, en människosyn, en barnsyn och ett förhållningssätt. Det är med andra ord inte möjligt att erbjuda konkreta pedagogiska verktyg och metoder som kan kopieras rakt av och användas. Det som istället kännetecknar Reggio Emilia filosofin

Vår förhoppning är att ni lyssnare kommer med önskemål om ämnen och frågor ni vill att vi ska  Propellergatans förskola är inspirerad av Reggio Emilia filosofin i sitt arbete med läroplanens uppdrag.