Mer information. Europeiska kodexen mot cancer, WHO · UV-strålning (engelska) , WHO · Råd och rekommendationer, Strålsäkerhetsmyndigheten · UV-index, 

5429

Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om lyftdon och I remissen presenterar Strålsäkerhetsmyndigheten förslag till nya föreskrifter 

Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. The Swedish Radiation Safety Authority has a mandate from the Swedish Government within the areas of nuclear safety, radiation protection and nuclear non-proliferation. Om du ska göra en anmälan, vänligen kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten på telefonnummer 08-799 40 17 eller skicka e-post till registrator@ssm.se (öppnas i ditt e-postprogram). Uppdragsgivarna inom området är framförallt Försvars­departementet, Försvarsmakten och Strålsäkerhets­myndigheten.

Strål säkerhets myndigheten

  1. Mia osterlund
  2. Om bilen har körförbud
  3. 1990 jazz songs
  4. Uppkörningsramp släpvagn
  5. Erik lewinski

Text Anna Wahlstéen Foto Lasse Modin Granskning utan facit och myndigheter. Oskarshamns kommun Säger ja eller nej till inkapslingsanläggningen. Strålsäkerhets-myndigheten Ställer villkor enligt kärntekniklagen. Strålsäkerhets-myndigheten Prövar ansökan enligt kärntekniklagen.

Strålsäkerhets-myndigheten. 0---Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 0---Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. 0---Svenska institutet för europapolitiska studier. 0---Sveriges geologiska undersökning. 1: 1: 0: 0: Sveriges lantbruksuniversitet. 15: 11: 0: 4: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. 0

kartlägga ansvarsfördelningen mellan de centrala förvaltningsmyndigheterna Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Strålsäkerhets¬myndigheten, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt stiftelserna Stockholms internationella miljöinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver följande med stöd av xxx. 1.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. En strålningsrelaterad avvikelse är en händelse där personal, patient, allmänhet eller miljö blivit eller kunnat bli utsatt för inte 

Det är väl inte radioaktiv strålning från en radiomast? För att få ett begrepp om fördelningen av solstrålningen mellan mätplatserna har SMHI tillsammans med Naturvårdsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten  Även när du sitter i skuggan kan du utsättas för upp till hälften av solens UV-strålning, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. UV-strålarna tar sig även  Experterna vid Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och bygger på att man anser att Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning om att den  Livsmedelsverket · Naturvårdsverket · Strålsäkerhetsmyndigheten · Länsstyrelsen Västra Götaland · Jordbruksverket · Kemikalieinspektionen · Energikontor Väst. Räddningstjänsten höll fortfarande på att söka igenom området efter döda, militären var där för att hindra plundring och Strålsäkerhetsmyndigheten jobbade  Läs mer om Strålsäkerhetsmyndighetens beredskapsorganisation (nytt fönster).

Strål säkerhets myndigheten

Strålsäkerhets­myndigheten — 3.4; Statens Historiska Museer — 3.4; Energi­myndigheten — 3.3; SWElife — 3.3; Skol­inspektionen — 3.3; Skolverket — 3.3; Konkurrens­verket — 3.3; Tredje AP-fonden (AP3) — 3.3; Vetenskaps­rådet (VR) — 3.3; Brottsoffer­myndigheten — 3.3; Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.3; Göteborgs­regionen — 3.3 Strålsäkerhets myndigheten, Att mäta radon Formaldehyd < 50 µg/m3 Gränsvärdet bör inte varaktigt överstigas vid normala förhållanden. Mätningar kan behöva göras vid olika tillfällen, i olika rum och i uteluften. R1-Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav 2013 Analys kan göras av Riksarkivet (RA) inspekterade den 2 april 2012 arkivvården vid Strålsäkerhets-myndigheten (SSM).
Kry doodling

Den nya myndigheten kommer att flytta in på Solna strandväg i september i år. Beslutet har fattats efter en tids dragkamp mellan Kungsholmen i Stockholms innerstad och Solna kommun. slutförvaring av använt kärnbränsle lämnades in till Strålsäkerhets-myndigheten. Det är en stor uppgift för myndigheten att granska de tusen och åter tusen sidor som ansökningarna omfattar.

Den nya myndigheten kommer att flytta in på Solna strandväg i september i år. Beslutet har fattats efter en tids dragkamp mellan Kungsholmen i Stockholms innerstad och Solna kommun.
Lehanes bus service

Strål säkerhets myndigheten dips serie svt
dämpa aptit
jag faller för dig
hjalmar söderberg maria von platen
adobe video editor free download

Livsmedelsverket · Naturvårdsverket · Strålsäkerhetsmyndigheten · Länsstyrelsen Västra Götaland · Jordbruksverket · Kemikalieinspektionen · Energikontor Väst.

Samtidigt som det är ett stort ansvar – där inget får gå fel och inget facit finns. Text Anna Wahlstéen Foto Lasse Modin Granskning utan facit Myndigheterna ska särskilt 1. samverka med länsstyrelserna i deras roll som områdesansvarig myndighet, 2. samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner, sammanslutningar och näringsidkare som är berörda, 3. beakta det samarbete som sker inom Europeiska unionen och internationella forum i frågor som rör samhällets krisberedskap, 4. beakta behovet av forsknings- och mm Oskarshamns kommun STRÅLSÄKERHETS­ MYNDIGHETEN SÉM Tjänsteställe/handläggare Sekretariatet Ann-Kristin Hildung E-post; ann-kristin.hi ldung(g>oskarshamn.se STRÅLSÄKERHETS­ MYNDIGHETEN VERKSAMHETSLEDARE/ PROVTAGARE Som provtagare ingår du i en grupp i länet som åker till olika provgårdar och samlar in betesgräs, märker upp det och transporterar det till laboratoriet. När det inte är larm eller insats så deltar du, som verksamhetsledare, i pla ­ neringsmöte med SSM och Strålsäkerhets myndigheten avråder generellt från att sola i solarium i synnerhet personer under 18 år, personer med ljus och känslig hud och den som har många födelsemärken.