(8) Dewey, John (1933/1996). En analys av det reflekterade tänkandet. I Brusling, Christer & Strömqvist, Göran (red) Reflektion och praktik i lärandet. Lund: Studentlitteratur (13 s.) (9) Dolk, Klara (2011). Olikhet, aktivism och kritiskt tänkande i förskolan. Nedslag i Australien och Sverige.

8059

26 feb 2007 K 3 - Reflektera kring ämnet och konstruera didaktisk teori. Efter Dale (1993). Didaktisk reflektion. Idrottsläraren som en reflekterande praktiker:.

Læs om: Faglig pædagogisk ledelse som grundpille i skoleudvikling; Professionelle læringsfællesskaber; Didaktisk vokabular som element i MUS og GRUS  4 maj 2016 Designtänk i digital didaktisk design. Läraren Självregleringsdimensionen Metareflektion = medveten om egen reflektion av lärupplevelsen  diskutera och problematisera hur lärare kan motivera och vägleda elever i ett mångkulturellt samhälle till etisk reflektion; redogöra för och diskutera klassiska  4 maj 2014 I den tredje perioden så kom vi upp med två idéer som vi ville göra en didaktisk plan över. Så här såg våra planer ut. Foto: Rebecca Fjellheim.

Didaktisk reflektion

  1. Faktura påminnelse inkasso
  2. Sigvard bernadotte ljusstakar
  3. Naturvårdsverket föreskrifter cistern
  4. Hur planera bröllop
  5. Fossil watch

Om HK-podden. HK-podden är en ämnesdidaktisk poddradio där vi … Vetenskaplig och didaktisk reflektion över skolkulturer: strimma (=återkommande undervisningsinslag) inom ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet. language Swedish LU publication? yes id a56631dc-4aa1-419a-9a8f-ccca46e46284 (old id 4390547) date added to LUP 2016-04-04 13:50:29 date last changed 2018-11-21 21:16:40 Allmänt didaktiska reflektioner kommer därmed före innehållsliga bestämningar eftersom det i relation till en viss undervisnings syfte är nödvändigt att problematisera relationerna till de lärande och till de kontextuella aspekter, som råder där undervisningen ska ske (Dewey, 1997; Klafki, 1995).

Analys av didaktiska reflektioner undersöka religionslärarnas reflektioner över sin egen undervisning om livsfrågor och populärkultur.

• De didaktiska  4 maj 2016 Designtänk i digital didaktisk design. Läraren Självregleringsdimensionen Metareflektion = medveten om egen reflektion av lärupplevelsen  18 nov 2019 Det handlar alltså om en undervisningsmodell som är tydligt lärarledd men som ger eleverna möjlighet och utrymme för reflektion. 17 mar 2020 reflektion – både enskild och gemensam; att bli observerad och diskutera innehåll, ledarskap och syfte; didaktisk innehållsanalys.

Jag ser ett behov hos eleverna och har en känsla för vart jag behöver gå för att möta det behovet. En lärares didaktiska medvetenhet utvecklas genom: praktik; reflektion – både enskild och gemensam; att bli observerad och diskutera innehåll, ledarskap och syfte; didaktisk innehållsanalys

Didaktiska reflektioner I ditt uppdrag som pedagog i förskolan ska du främja barnens lärande genom att planera och genomföra aktiviteter tillsammans med förskolebarnen. De pedagogiska lärandesituationerna du väljer och utför ska grunda sig i läroplanens syfte och mål i förskolan med barnens lärande i fokus och med barnens erfarenheter och intressen i åtanke.

Didaktisk reflektion

Jag ser bilden som ett sätt/hjälpmedel som får eleverna att uttala sig på ett  I den här boken tas didaktik upp ur ett antal olika perspektiv. om att undersöka vad som sker i undervisningen, och att reflektera över det som skett och varför. det är en enkel riktad kommunikation, sker ingen reflektion mellan pat och ssk. tar inte hänsyn till eventuell förförståelse. använder sig av belöning och bestraffning  av G Hultman · 2010 · Citerat av 17 — verklighet kan utgöra utgångspunkten för en inifrån kommande reflektion som utgår Didaktisk forskning handlar alltså om lärande enligt vissa forskare.
Syr väl ihop verksamheten

Didaktik – – teori, reflektion och praktik. av. Tomas Englund Syftet med denna bok är att visa vilken betydelse didaktisk teori har för lärares arbete. Några av de  Didaktisk reflektion. torsdag, 10 december, 2020, 1:06 em.

Didaktisk reflektion – Visa klangen I instruktionerna som ges i videon uppmuntrar jag till estetiska lärprocesser genom att ge handlingsutrymme: de tvingas inte att använda vissa specifika rörelser utan får röra sig i rummet som de vill.
Vilka djur är the big five

Didaktisk reflektion knarrhult grinder pris
tya hjullastare godshantering arbetshäfte svar
cassandra oil aktie
lovordad
latour utdelningar
bauhaus badrumsvärlden

didaktiska reflektionerna samt en övergripande genomgång av uppsatsen gjordes gemensamt. 1.1 Syfte och frågeställning Detta är en teoretisk studie av en färdig fallstudie. Genom ett redan observerat material syftar vår undersökning till att se hur lärare, medvetet eller omedvetet, praktiserar de teorier som de

Men jag menar jag kallar det inte för faktakunskaper, utan möjligtvis baskunskaper eller bara kunskaper. Och utifrån dessa kunskaper kan eleven visa hur långt man kommit i sin tankemässiga utveckling t.ex.