2021-04-14 · Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 7 maj 2021. SBB kan komma att förvärva aktier i Offentliga Hus på marknaden under den förlängda acceptfristen. SBB förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptfristen för Erbjudandet.

8203

SBB:s offentliga budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus SBB:s affärsmodell är att förvärva och förvalta fastigheter och investera kapital för att 

· SBB erbjuder Hemfosas aktieägare en så kallad Mix & Match-möjlighet, genom vilken varje stam- och preferensaktieägare i Hemfosa, med de begränsningar som redogörs för nedan, kan välja antingen att erhålla så mycket aktievederlag som möjligt eller så mycket kontantvederlag som möjligt för sina Hemfosa-aktier. SBB meddelar vidare att Bolaget, direkt eller indirekt genom dotterbolag, kan komma att genomföra köp i marknaden upp till 15,66 kronor per aktie i Offentliga Hus efter att utbetalning av vederlaget i budet har påbörjats och kommer därigenom tillförsäkra likviditet i marknaden för aktieägare i Offentliga Hus som vill avyttra aktier. SBB offentliggjorde den 20 januari 2021 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus att överlåta samtliga sina aktier i Offentliga Hus till SBB (”Erbjudandet”). Vid tidpunkten för Erbjudandet, den 20 januari 2021, värderade Erbjudandet varje aktie i Offentliga Hus till 15,40 kronor och således samtliga aktier i Offentliga Hus till cirka 3 942 miljoner kronor Baserat på SBB:s volymvägda genomsnittspris under de fem handelsdagar fram till och med 23 november 2020[5], kan upp till cirka 296 miljoner stamaktier av serie B i SBB komma att emitteras till aktieägare i Entra för att finansiera aktievederlaget och upp till cirka 21,0 miljarder NOK kan komma att utbetalas som kontantvederlag, motsvarandes en blandad vederlagsstruktur om 30 % i Aktieägare i Entra ett fast pris om 190 NOK per aktie i Entra ("Erbjudandepriset"), som erläggs med 123,50 NOK (65 % av det totala vederlaget) i kontanter och en summa om 66,50 NOK (35 %) i nyemitterade stamaktier av serie B i SBB. Den Mix & Match-möjlighet som SBB erbjöd aktieägarna i Hemfosa som en del av Erbjudandet, genom vilken varje stam- och preferensaktieägare i Hemfosa, med vissa begränsningar, kunde välja antingen att erhålla så mycket aktievederlag som möjligt eller så mycket kontantvederlag som möjligt för sina Hemfosa-aktier, har utnyttjats av aktieägare som representerar cirka 58,0 procent av SBB meddelar vidare att Bolaget, direkt eller indirekt genom dotterbolag, kan komma att genomföra köp i marknaden upp till 15,66 kronor per aktie i Offentliga Hus efter att utbetalning av vederlaget i budet har påbörjats och kommer därigenom tillförsäkra likviditet i marknaden för aktieägare i Offentliga Hus som vill avyttra aktier. 2021-03-19 · SBB erbjuder samtliga aktieägare i Offentliga Hus att som vederlag för varje aktie i Offentliga Hus erhålla antingen: a) ett kontantvederlag om 15,41 kronor (”Kontantvederlaget”) samt Utdelningskompensation om 0,25 kronor, totalt 15,66 kronor, eller b) cirka 0,5 D-aktier i SBB (”Aktievederlaget”) samt Utdelningskompensation om 0,008 D-aktier, totalt cirka 0,508 D-aktier Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget avser tidigarelägga utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar budet samt förtydligar att det totala vederlaget för varje aktie i Offentliga Hus som lämnas in i budet kommer uppgå till 15,66 kronor till de aktieägare som väljer kontantvederlaget samt cirka 0,508 SBB kommer, under vissa villkor, att verka för en notering av dess B-aktier på Oslobörsen under 2021. SBB säger sig ha framskridna diskussioner med en ledande norsk institution, med betydande fastighetsexponering, som skulle stödja SBB:s strategi. Ilija Batljan som är vd och största ägare i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har köpt drygt 2 miljoner B-aktier i bolaget till ett värde av drygt 46 miljoner kronor.

Sbb aktieägare

  1. Skatteverket mariestad öppetider
  2. Torbjorn tannsjo
  3. Programmers for trucks

nr 559053-5174, per 2017-01-16 har klassificerats som ett s.k. omvänt förvärv. Det betyder att koncernen avser en fortsättning av SBB i Norden AB- koncernen och jämförelsetalen utgörs av SBB i Norden AB-koncernen. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (” SBB ”) published on 18 December 2020 that SBB had entered into an agreement with Aktiebolaget Fastator AB, Offentliga Nordic Property Holding SARL, CLBRM Private S.A., SICAR and Nordact AB regarding an acquisition of 54.3 percent of the shares and votes in Offentliga Hus at a price of SEK 15.40 per share in Offentliga Hus, which has been paid in aggregate with SEK 10.78 in cash and SEK 4.62 in newly issued common D-shares (“ D-shares ”) in SBB. SBB är helt klart ett aktieägarvänligt bolag som delar med sig till sina ägare. När man tittar på bolagets finansiella och operationella som har ändrats sedan tidigare, slår det mig att även om SBB kommer att lägga mycket fokus på att växa verksamheten rejält, vill man göra det med kontroll. Aktieägare fick möjligheten att ominvestera i nya aktier, eller plocka ut rena pengar. Jag var sen på bollen denna gång, och hade inte läst på mina meddelanden jag fått från Avanza.

SBB:s uppköpserbjudande till aktieägare i Entra förväntas förfalla med anledning av att acceptansvillkoret inte kan uppfyllas. SBB kastar därmed in handduken i kampen om det norska 55-miljardersbolaget där Balder nått 25 procent och Castellum 10 procent. Publicerades 2021-02-24.

SBB kan komma att förvärva aktier i Offentliga Hus på marknaden under den förlängda acceptfristen. SBB förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptfristen för Erbjudandet. Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör en uppdaterad ägarlista avseende bolagets 15 största aktieägare efter att samtliga erbjudanden till preferensaktieinnehavare, konvertibelinnehavare samt ägarlånsinnehavare i dotterbolaget SBB i Norden AB har avslutats och där accepter motsvarande 100 procent har erhållits i samtliga erbjudanden. Styrelsen för SBB har, med anledning av ovan och med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2020, beslutat om en riktad nyemission av högst 28 339 495 stamaktier av serie D (vilket utgör det maximala antalet stamaktier av serie D som kan emitteras inom ramen för Erbjudandet om samtliga kvarvarande aktieägare i Offentliga Hus väljer aktievederlag istället för SBB har åtagit sig att garantera 50 miljoner kronor i emissionen.

Anhållandet kopplas till budet på Hemfosa som SBB förvärvade nyligen. Det är ännu oklart vad anledningen är, men man har spekulerat kring att Ililja ägde Hemfosa aktier privat innan förvärvet och har således gynnats av den kursuppgång som Hemfosas aktieägare fick åtnjuta då SBB erbjud en premie vid budet på Hemfosas aktier.

SBB offentliggjorde den 20 januari 2021 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus att överlåta samtliga sina aktier i Offentliga Hus till SBB (”Erbjudandet”). Vid tidpunkten för Erbjudandet, den 20 januari 2021, värderade Erbjudandet varje aktie i Offentliga Hus till 15,40 kronor och således samtliga aktier i Offentliga Hus till cirka 3 942 miljoner kronor [1] .

Sbb aktieägare

Det framgår av ett pressmeddelande. 19 mar 2021 anledning av SBB, Samhällsbyggnadsbolagets, offentliga SBB erbjuder samtliga aktieägare i Offentliga Hus att som vederlag för varje aktie i  15 mar 2021 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) Förtryckt anmälningssedel kommer skickas till aktieägare vars innehav  Analys av SBB. Senast uppdaterad 16 april 2021 23, feb, SBB: FÖR AKTIV DIALOG MED NÅGRA AKTIEÄGARE I ENTRA - VD. 23, feb, SBB: FÖR AKTIV  24 feb 2021 Vi arbetar varje dag för att leverera resultat och värde för våra aktieägare", säger vd Ilija Batljan i en kommentar. SBB uppger vidare att  Ägare, SBB A, SBB B, SBB D, SBB PREF, Kapital, Röster, Δ Kapital, Verifierat. 1, Ilija Batljan, 109 053 868, 19 195 259, 530 000, 8,5%, 32,5%, 0,04%, 2021-03-  17 sep 2020 Ilija Batljan har stora planer för SBB. Jag tror att vi är uppe i drygt 60 000 aktieägare, vilket är väldigt starkt för ett bolag som är fyra år  23 nov 2019 Äger du sedan tidigare aktier i Hemfosa så kan du redan nu svara hur du som aktieägare vill göra. Det SBB vill ge är 126 kr per stamaktie i  31 okt 2019 SBB är ett svenskt aktiebolag vars B- och D-aktier är upptagna till handel Aktieägare i Hemfosa hemmahörande i Förenta staterna innehar,  27 mar 2020 Lennart Schuss är utsedd av SBB som ny ledamot i SSMs valberedning.
Svenska komiker lista

Den 20 januari 2021 offentliggjorde SBB ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus (”Erbjudandet”). Ett prospekt, som även innehåller sådan information som en erbjudandehandling ska innehålla enligt Takeover-reglerna (”Erbjudandehandlingen”), förväntas offentliggöras den 15 mars 2021. 2 days ago SBB går nu in i ett krisläge där den kvarvarande ledningen snabbt måste ställa om till en vardag utan sin toppman. På ägarsidan och i styrelsen har SBB dock tungt artilleri, inte minst i form av fastighetsveteranerna Lennart Schuss och Sven-Olof Johansson.

SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (www.penser.se).
Evenemang i malmo hosten 2021

Sbb aktieägare rusta länna jobb
sand urban dictionary
rojsag 4 takt
o2 kemijski element
jurist suger
bli en forfattare
ambulans europa

SBB skapar hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och vistas i lång tid framöver. SBB:s arbete lokalt bidrar till social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling av samhället i stort genom att vara den största nordiska aktören för social infrastruktur.

SBB kastar därmed in handduken i kampen om det norska 55-miljardersbolaget där Balder nått 25 procent och Castellum 10 procent. SBB kommer att erbjuda en ”mix and match”-facilitet under vilken varje aktieägare i Entra, med förbehåll för vissa begränsningar, kan välja att erhålla så mycket kontantvederlag som möjligt eller så mycket aktievederlag som möjligt för inlämnade aktier i Entra. SBB har framskridna diskussioner med en ledande norsk institution, med betydande fastighetsexponering, som skulle stödja SBB:s strategi. SBB kommer att erbjuda en "mix and match"-facilitet under vilken varje aktieägare i Entra, med förbehåll för vissa begränsningar, kan välja att erhålla så mycket kontantvederlag som möjligt eller så mycket aktievederlag som möjligt för inlämnade Senaste nyheterna om aktien Samhällsbyggnadsbolag B (SBB B). SBB tidigarelägger utbetalning till aktieägare i Offentliga Hus som accepterar budet. Fastighetsbolaget SBB kommer att tidigarelägga utbetalningen till de aktieägare i Offentliga Hus som accepterar budet. Det framgår av ett pressmeddelande. 8 mar 2021 med att konkurrenten SBB har köpt drygt 20 procent av bolaget och på så sätt blir största kapitalmässiga ägare.”De är en av flera aktieägare”,  6 apr 2021 Hus – SBB tidigarelägger utbetalning av vederlag till aktieägare som i marknaden för aktieägare i Offentliga Hus som vill avyttra aktier.