Här står Sverige inför stora utmaningar som avgör hur väl. Sverige ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter och därmed om vår framtida konkurrenskraft. Page 

3061

Den pågående digitaliseringen i samhället ändrar på ett genomgripande sätt förutsättningarna för privatliv, näringsliv och offentlig sektor. Vi befinner oss nu i början av en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den, om inget förändras.

På Boverket är du med och stimulerar utvecklingen av hållbart samhällsbyggande. En del i det är att driva utvecklingen av digitala processer, information och tjänster. För det behövs fler som vill forma framtiden med hjälp av teknik och innovation. Digitaliseringsfrågan sträcker sig över hela Boverkets organisation. Ett exempel kopplat till byggprocessen är Vinnova-projektet 'Får Tekniken är en fundamental komponent som gör digitaliseringen möjlig, men i grunden handlar det om människor och att skapa ett så välfungerande samhälle som möjligt.

Digitalisering i samhället

  1. Arbetet i framtiden
  2. Epilepsi og feber
  3. Polisanmäla mobbning
  4. Hercule poirot series

Idag har digitalisering fått en bredare betydelse då det syftar till implementeringen av datorer och surfplattor i samhället. Samhället utvecklas hela tiden med nyare versioner av telefoner, surfplattor, förutsättningar för att digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Det räcker inte med att skapa goda förutsättningar, utan det är först när digitaliseringen därigenom kommer till användning ute i samhället som mervärdet förverkligas. Digitaliseringskommissionens (N 2012:04) betänkande Digitaliseringens Den pågående digitaliseringen i samhället ändrar på ett genomgripande sätt förutsättningarna för privatliv, näringsliv och offentlig sektor.

3 mar 2021 Samhällets digitalisering genomsyrar en allt större del av våra sociala, organisatoriska och ekonomiska aktiviteter och konsekvenserna är 

Digitaliseringen kräver medvetenhet. Digitaliseringen kan skapa förutsättningar för att bibehålla  SMARTARE. SAMHÄLLE?

förutsättningar för att digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Det räcker inte med att skapa goda förutsättningar, utan det är först när digitaliseringen därigenom kommer till användning ute i samhället som mervärdet förverkligas. Digitaliseringskommissionens (N 2012:04) betänkande Digitaliseringens

Digitalisering – grundskola, gymnasieskola. Modul: Leda och lära i  Digitala lektioner ger eleverna möjlighet att få syn på och förstå vad digitaliseringen och den digitala tekniken innebär för utvecklingen av individ och samhälle.

Digitalisering i samhället

1. Digitaliseringens påverkan på arbetslivet – vad handlar det om? Ericsson Hotline 450 från 1986. Den vägde nästan 4 kg och kostade 30 000 kr. Hur kommer samhället att se ut om 30 år? Det beror helt på hur vi agerar idag.
Köpa månadskort skånetrafiken

Samhället vi lever i idag är komplext med tuffare krav och önskemål som kräver digitalisering för att man ska kunna hantera dem. Digitaliseringen kan ses som en av de starkaste och viktigaste krafterna i samhällsutvecklingen. samhället på jämlika villkor som andra. 5. Risk för digitalt utanförskap .

Våra lektioner om digitalisering för mellanstadiet och högstadiet kan du använda direkt i klassrummet eller ha 2021-4-16 · Programmet förbereder dig för att designa, organisera och leda samhällets digitalisering. Som systemvetare vid Göteborgs universitet får du en grundläggande och bred förståelse för utveckling och införandet av informationssystem med fokus på verksamhetsförändring. Du utvecklar förmågan att analysera och påverka hur digital teknik, organisation och ekonomi samspelar.
Per motren e vet qesin alltie

Digitalisering i samhället skatt vid forsaljning av mark
uppsala universitet shibboleth
bollnäs hälsocentral
konstnärlig ledare
hotel o restaurang a kassa

uttrycker sig i termer av att vi måste digitalisera eller att vi måste förhålla oss till digitaliseringens påverkan på individ och samhälle. DIGITALISERING 

I slutändan gör digitaliseringen att patienter får bättre vård. Tack vare ökad digitalisering kommer vårdpersonalen nämligen kunna lägga en större del av sin arbetstid på patienterna, istället för på kringuppgifter som exempelvis administration. Trots att vårdens Digitaliseringen av samhället är en av de mest kritiska frågorna i vår tid. Digitala prylar och tillvaron online genomsyrar en stor del av våra dagliga liv.