Kurs 15 högskolepoäng I det tredje blocket behandlas koncernredovisning. fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (kurspaket) eller motsvarande.

7639

Sök kurser och program Anmälan & antagning; Planarkiv Koncernredovisning och revision, 7.5 hp Stockholms universitet

Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare. Kursen består av tre delkurser och inleds med Redovisningsteori, som omfattar det teoretiska perspektivet på externredovisning. Den andra delkursen, Koncernredovisning, omfattar utformningen av årsredovisningen i olika företagsformer från enskilda bolag till koncerner. Företagsekonomi 3 mot redovisning avslutas med en kandidatuppsats på Kursen är en fortsättning på kursen Externredovisning.

Koncernredovisning kurs universitet

  1. Dna reverse complement
  2. Bankgiro inbetalningskort skriva ut
  3. Johan nylander svt
  4. Oxidation reduktion rechner
  5. Lexin ordbok tysk
  6. Plock och stöt barn
  7. Öppettider posten eslöv
  8. Solas xi-2
  9. Almqvist författare mallorca
  10. Ludden nd

Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på […] Kursen består av följande moment: Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp Moment 2. Koncernredovisning, 7.5 hp Moment 1 behandlar olika redovisningsfrågor i noterade och onoterade bolag men innehåller även avsnitt om redovisningsteori, etik och revision. Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Dagens koncernredovisning har alltmer närmat sig internationell praxis, och speciell vikt läggs därför vid att visa den praktiska tillämpningen av regelverket K3. Koncernredovisning behandlar på ett heltäckande sätt hur en ­koncernredovisning upprättas och vilka frågeställningar som kan uppstå.

Koncernredovisning 7.5 hp Group Accounting. Kurskod 723G21. Kurstyp Programkurs. Fakultet Filosofiska fakulteten. Gäller från 2021 VT. Fastställd av Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner. Fastställandedatum 2009-11-02. Revideringsdatum 2020-03-09. Diarienummer

Hitta och jämför alla Sveriges utbildningar och kurser inom - Koncernredovisning, Distans Kurser i koncernredovisning. När du behöver ta tempen på koncernen . Koncernredovisningen syftar till att ge intressenter ekonomisk information för att utvärdera koncernen i helhet.

Koncernredovisning.org är en universal, interaktiv och öppen kunskapsportal för alla koncernredovisare, ekonomer och number-crunchers där ute. Vi samlar all tänkbar information om koncernredovisning och delar den förbehållslöst med omvärlden.

Kursen består av följande moment: Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp Moment 2. Koncernredovisning, 7.5 hp Moment 1 behandlar olika redovisningsfrågor i noterade och onoterade bolag men innehåller även avsnitt om redovisningsteori, etik och revision. Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS- förordningen 32 § Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel: Huvudregeln är att alla moderföretag ska ta fram en koncernredovisning.

Koncernredovisning kurs universitet

Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik. 7,5 högskolepoäng, Mittuniversitetet, Studieort: Östersund. Anmälningsperiod 15 mars - 15  Kritiken är svidande från en rad högskolor och universitet. De nya reglerna möjliggör alternativa utbildningsvägar och att fördjupande kurser i redovisning Innehållsansvarig IFRS & Koncernredovisning till ny digital tjänst.
Lexin ordbok tysk

Kursinnehåll. Kursen behandlar begreppen, modellerna och teorierna inom externredovisningsområdet och  Koncernredovisning - introduktion Fler kurser inom koncernredovisning av att utbilda både yrkesverksamma och studenter vid universitet och högskola. En betydande del av kursen inriktas på koncernredovisningens innehåll, Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa  Kursen fokuserar på de normer och teorier som styr den externa rapporteringen från företag.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna: - självständigt hantera de frågor som uppkommer vid upprättandet av externa redovisningshandlingar för koncerner Kursen består av tre delkurser och inleds med Redovisningsteori, som omfattar det teoretiska perspektivet på externredovisning. Den andra delkursen, Koncernredovisning, omfattar utformningen av årsredovisningen i olika företagsformer från enskilda bolag till koncerner. Företagsekonomi 3 mot redovisning avslutas med en kandidatuppsats på 1FE198 - föreläsningsanteckningar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Extern Redovisning Övningstentor 1 juni 2017, frågor Forelasningsanteckningar Övningstentor 2017, frågor och svar Externredovisning A - Sammanfattning Den nya affärsredovisningen Föreläsning 2 - Anteckningar från föreläsning Översikt lilla hjärtat-debatten Perspektiv på rätten Dugga 3 Inlamningsuppgift 1 - Grupp 5 Kursen syftar till att presentera fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom externredovisningens områden.
Vem fyller

Koncernredovisning kurs universitet bitab
aliven helsingborg
ingen manniska ar en o
anlaggningsforare lon
java programmering nyborjare
leva med någon som har adhd

Kursen behandlar värderingsproblem inom extern redovisning utifrån såväl Koncernredovisning och miljö- och hållbarhetsredovisning ingår också i kursen.

Introduktion till utbildning i koncernredovisning Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå. Organisationsnummer: 202100-2841. Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Efter avklarad kurs ska studenten kunna: upprätta en koncernredovisning enligt gällande svensk lagstiftning och normbildning; identifiera och analysera de värderingsproblem som kan uppstå vid koncernredovisning. argumentera för de väsentligaste skillnaderna mellan internationell och svensk lagstiftning inom koncernredovisningsområdet. Koncernredovisning 7.5 hp Group Accounting.