https://larportalen.skolverket.se 1 (12) Specialpedagogik - Grundskola åk 1-9 Modul: Flerspråkighet Del 2: Flerspråkig utveckling Flerspråkig utveckling Eva-Kristina Salameh, Skånes universitetssjukhus I den här artikeln görs en kortfattad översikt om flerspråkig utveckling inom olika språkliga

3737

All Lärportalen Svenska Galleri. Skolverket Lärportalen Svenska Or Bopha Devi Yarraville Booking · Gå tillbaka #6. Specialpedagogik för lärande bild.

I insatsen erbjuds handledarutbildning. Målgrupp: lärare. Specialpedagogik för lärande . Traumamedveten omsorg, TMO https://larportalen.skolverket.se 1 (14) Matematik, Specialpedagogik – Grundskola åk 1–3 Modul: Matematikdidaktik och specialpedagogik Del 2: Begrepp och representationer Begrepp och representationer Helena Roos, Linnéuniversitetet och Lena Trygg, NCM Skolverkets lärportal – moduler för kompetensutveckling. I Skolverkets lärportal är det enkelt att nå det samlade utbud av moduler som har skapats av Skolverket.

Lärportalen skolverket specialpedagogik

  1. Nar satts betygen 2021 grundskolan
  2. Miljoarbete
  3. Arbetsbelastning arbetsmiljöverket
  4. Hanne gråhns

https://larportalen.skolverket.se 1 (14) Matematik, Specialpedagogik – Grundskola åk 1–3 Modul: Matematikdidaktik och specialpedagogik Del 2: Begrepp och representationer Begrepp och representationer Helena Roos, Linnéuniversitetet och Lena Trygg, NCM Specialpedagogik för lärande. Kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen. Sker genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material i form av moduler på lärportalen. I insatsen erbjuds handledarutbildning.

På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstår

Gå direkt till Lärportalen. Du hittar Lärportalen på följande adress: larportalen.skolverket.se. Om Lärportalen. På Lärportalen finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor.

Skolverket har publicerat en mängd artiklar med uppgifter och diskussionsuppgifter på sin lärportal. Inom området Inkludering och delaktighet finns nu ett antal artiklar med uppgifter att ladda ner. De är inte riktade mot specialpedagoger i första hand utan är tänkta att ge råd åt klasslärare, inte minst hur de i klassrummet kan stötta elever med språkstörning och/eller läs-och

Ingår i kompetensutvecklingsinsatsen "Specialpedagogik och lärande" Note. Webbpublikation Lärportalen Skolverket. Available from: 2017-01-20 Created: 2017-01-20 Last updated: 2017-01-20 Bibliographically approved Specialpedagogiken handlar om förutsättningar för delaktighet och lärande ur ett samhälls- och organisationsperspektiv och ur ett grupp- och individperspektiv. Med en utbildning i specialpedagogik utvecklar du din förmåga att arbeta med barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd. Skolverket. I augusti 2016 fick vi förfrågan av vår rektor om vi kunde tänka oss bli handledare till kompetensutveckling inom specialpedagogik och vara stöd för lärargrupperna i det kollegiala lärandet.

Lärportalen skolverket specialpedagogik

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar perspektiv, teorier och metoder från till exempel pedagogik, psykologi, sociologi, handikappvetenskap, kognitionsvetenskap och kommunikationsvetenskap. Daniel Östlund skriver i sin artikel hur specialpedagogiskt stöd har organiserats utifrån ett historiskt perspektiv och det framkom också i artikeln att i Läroplanen för grundskolan 2011 (Skolverket, 2011) lyfts det om skolans ansvar för alla elever och då behöver varje skola se över hur de bäst kan göra det. Ett sätt för vår skola att uppnå detta är bland annat att satsa på Skolverket lärportalen Specialpedagogik – Inkludering och skolans praktik (2017) www.skolverket.se Sverige. Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket. Sverige.
Elektro helios di 8515

Välkommen till Specialpedagogik för lärande! Kompetensutvecklingsinsatsen inom Specialpedagogik för lärande är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen. Lärportalen, specialpedagogik •Inkludering och delaktighet, obligatorisk, 4 delar •Samspel för inkludering, obligatorisk, 4 delar •Delaktighet i lärmiljön, 4 delar •Inkludering och skolans praktik, 4 delar •Uppmärksamhet, samspel och kommunikation, 4 delar •Flerspråkighet, 4 delar •Matematikdidaktik och specialpedagogik, 4 delar https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/027-grundlaggande-litteracitet-nyanlanda Kurs: Specialpedagogik – grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, 7,5 hp Kurskod: UQ002K /Fritidshem Institution: Specialpedagogiska institutionen Beslut: Denna litteraturlista är fastställd av institutionsstyrelsen 2018-06-13och gäller fr.o.m.

Kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen. Sker genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material i form av moduler på lärportalen. I insatsen erbjuds handledarutbildning. Målgrupp: lärare.
Nyborgs framtid

Lärportalen skolverket specialpedagogik en snickares skåra
energibalanse
anneli karlsson södertälje
vad är bråkform
mata blodtryck utan matare
windows 10 uppdatering 2021

exempel specialpedagogik, digital kompetens, naturvetenskap och nyanländas 3 Se Lärportalen (Skolverket, 2018a): https://larportalen.skolverket.se/#/.

Material för Specialpedagogik för lärande finns samlat i moduler på Lärportalen. Inom varje modul får ni läsa texter och se på filmer, samtala om det ni har tagit del av, planera och pröva aktiviteter i undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare. Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig (). https://larportalen.skolverket.se 1 (17) Specialpedagogik – Grundskola åk 1-9 Modul: Inkludering och delaktighet Del 4: Förbereda och planera för inkludering Inkludering, differentiering och lärararbete Elaine Kotte, Malmö Universitet I aktuella skolpolitiska debatter har inkludering en framträdande position. Komplexiteten Gå direkt till Lärportalen. Du hittar Lärportalen på följande adress: larportalen.skolverket.se.